Trávníková hnojiva

Zdroje živin - trávníková hnojiva

 •  - QRF - rychle uvolněné (a zároveň rostlinou rychle přijatelné) živiny
 •  - SRF - pomalu uvolňované živiny (uvolňování živin není řízeno - chemicky vázané živiny)
 •  - CRF - řízeně uvolňované živiny (uvolňování je řízeno membránou po určenou dobu formou obalených granulí)
 •  - PCU - řízeně uvolňované živiny (uvolňování je řízeno technologií POLYON formou obalených granulí)

Základní celoroční plány hnojení trávníku (granulovaná hnojiva)

 1. kombinace rychlerozpustných hnojiv (QRF) s dlouhodobým celoročním hnojivem (PCU)

 2. kombinace rychlerozpustného hnojiva (QRF) s dlouhodobými řízeně uvolňovanými hnojivy (CRF)

 3. kombinace rychlerozpustného hnojiva (QRF) s pomalu působícími hnojivy (SRF)

 4. komplexní hnojení výhradně dlouhodobými, řízeně uvolňovanými hnojivy (CRF)

 5. komplexní hnojení výhradně dlouhodobými, pomalu působícími hnojivy (SRF)

 6. komplexní hnojení  výhradně rychlerozpustnými hnojivy (QRF)

Celoroční úsporné plány pro trávníkové plochy malých výměr (granulovaná hnojiva)

 1. komplexní hnojení výhradně dlouhodobými řízeně uvolňovanými hnojivy (CRF) úsporný plán do 330m2 

 2. komplexní hnojení výhradně dlouhodobými pomalu působícími hnojivy (SRF) úsporný plán do 330m2

 3. komplexní hnojení výhradně rychlerozpustnými hnojivy (QRF), úsporný plán pro trávníkové výměry do 110 m2

Celoroční plány hnojení trávníku pro pokročilé a náročné (kombinace granulovaných a tekutých hnojiv) 

Foliární výživatekuté hnojení postřikem na list je metoda velmi rychlá, účinná a rostlinou přijata ve velmi krátké době – pozitivní efekt již uvidíte do 24 hodin. Na rozdíl od všech druhů klasických ganulovaných hnojiv není žádoucí po foliární aplikaci pouštět závlahu, nebo ji načasovat před očekávaným deštěm. Je však nutné velmi dobře zvládnout techniku aplikace ručními, nebo zádovými tlakovými postřikovači, nebo se vybavit přesnou profesionální technikou typem Acuspray, Acuspray PRO, který dávkuje vždy konstantně a rovnoměrně v širokém záběru bez výrazné závislosti na rychlosti chůze obsluhy a výšce trysek na zemí. V případě otázek na techniku aplikací tlakovými ručními a zádovými postřikovači a kolovými postřikovači Acuspray využijte poradenství na telefonu 777 60 60 65
Foliární výživa - tekuté hnojení hnojivem Vital Turf, hnojivo které obsahuje humusové látky -
to nejcenější z humusu, huminové a fulvokyseliny a jejich solí

 •  - Zlepšují přijatelnost nejen železa, ale i dalších živin.
 •  - Zvyšují aktivitu v buňkách rostlin.
 •  - Podporují lepší odolnost rostlin vůči stresovým podmínkám (sucho, horko, mráz atd.).
 •  - Podle mnoha sudií zlepšují odolnost vůči chorobám.

Přestože hnojivo Vital Turf dodává do půdy humusové látky, nezvyšuje obsah nerozložené ogranické hmoty, tím se nepodílí na tvorbě plsti a není lákavým krmivem pro žížaly (na rozdíl od klasických organických hnojiv)

Složení kapalného hnojiva Vital Turf:

 •  - N 13%, amidický dusík má nejrychlejší a nejefektivnější využití při příjmu listem, dusík je nezbytný pro bílkoviny ATP, ADP, DNA, RNA atd.
 •  - S 4%, je společně s dusíkem nezbytná pro tvorbu bílkovin.
 •  - Fe 0,7% je nezbytné pro tvorbu chlorofylu, asimilaci a výrazně zvyšuje intenzitu zeleného zbarvení trávníku. 

 1. 1F) kombinace pomalu působících (SRF) a kapalných hnojiv s dlouhodobým celoročním hnojivem (PCU)

 2. 4F) kombinace hnojení dlouhodobými, řízeně uvolňovanými hnojivy (CRF) a tekutých hnojiv

 3. 5F) kombinace hnojení dlouhodobými, pomalu působícími hnojivy (SRF) a tekutých hnojiv

 4. 6F) kombinace rychlerozpustných (QRF) a tekutých hnojiv


Při tvorbě celoročních plánů hnojení jsme vycházeli s ohledem na vlastní zkušenosti sloučené s poznatky odborníků zabývajících se výzkumem výživy rostlin trávníků. Jedná se o devět úplných celoročních plánů minerální výživy trávníků (a tři úsporné pro malé výměry) předpokládajících případné jarní napadení trávníku sněžnou světlorůžovou plísňovitosti trav, nebo sněžnou šedobílou plísňovitosti trav a to v obvyklém rozsahu. V případě napadení trávníku Vámi těžce identifikovatelným infekčním onemocněním, nebo budete-li mít potřebu jakýkoli jiný problém s trávníkem zkonzultovat, máte možnost zaslání fotografií problematickým míst na e-mail info@travnik-realizace.cz. Nezapomeňte uvést i telefonní číslo, v nejbližší možné době se Vám ozveme.  
Všechny plány jsou stavěné s ohledem na potřeby minerální výživy trávníku po celé vegetační období a pro vhodný čas jeho pravidelné  údržby. V případě Vašeho zájmu můžeme vypracovat i osobní speciální plán. Ten může samozřejmě korespondovat Vaše časové možnosti, ale jen do té míry, aby trávník neutrpěl na svém vzhledu, čistotě a zdraví.
U každé varianty standardního celoročního plánu hnojení uvádíme stupně náročnosti, kde "A"je nejvyšší stupeň. Stupeň "C" ale rozhodně není nedostatečný a to hlavně u vzhledu trávníku. Patříme totiž mezi náročné a jakýkoli jiný stav, než dokonalý, nás rozhodně neuspokojí.


1) kombinace rychlerozpustných hnojiv s dlouhodobým celoročním hnojivem

 • vzhled trávníku  "C" (dobrý – závislý na četnosti závlahy)
 • časová náročnost  "B" ( čtyři dávky hnojení za celý rok)
 • přesnost hnojení  "B-C" (hrozí poškození nadměrně  vysokou dávkou rychlerozpustného hnojiva)
 • granule obalované N 80% (leží na povrchu vegetační vrstvy ve formě barevných kuliček)
 • roční finanční náročnost "A" na 1m2 trávníku vynaložíte cca. 11Kč včetně DPH (v námi doporučeném dávkování)

Množství živin dodané rostlinám za celý rok:

 • Dusík (N) 40,00 g/m2
 • Fosfor (P) 6,80 g/m2
 • Draslík (K) 28,40 g/m2
 • Hořčík (MgO) 4,20 g/m2

Použití obalovaného, neboli řízeně uvolňovaného hnojiva s 80% obalovanými granulemi močoviny formou Polyon, neboli PCU (granule močovina obalená speciálním polymerem uvolňující močovinu v závislosti na teplotě půdy po dobu až 6-9 měsíců). Toto dlouhodobé celoroční hnojivo v námi doporučené dávce dokáže dostatečně vyživit trávník po celý rok a tím odpadá každoměsíční hnojení (použitím rychlerozpustných hnojiv) , nebo čtvrtletní hnojení (použitím dlouhodobých hnojiv). Tento plán je doplněn o první jarní aplikaci rychlerozpustného hnojiva a to ze dvou důvodů. Prvním je okamžitý přísun dostatku živin rostlinám trávníku dychtícím po dusíku po zimním období a druhým důvodem je odsunutí vertikutace na příhodnější dobu (vysušení vegetační vrstvy a zapojení trávníku po zimním období). A dále o dvě podzimní dávky rychlerozpustného hnojiva a to pro nedostatek v zimním období tolik potřebného draslíku z důvodu prevence infekčních chorob a poškození trávníkových rostlin mrazem.
Celoroční plán je doplněn o jarní a podzimní preventivní postřik fungicidem a uvedení nejvhodnější doby na provedení jarní a podzimní vertikutace. Dále je v něm uvedeno doporučení k aplikacím nyní nově ke dvěma dávkám křídového vápence jako podpory schopnosti uvolnění živin rostlinám trávníku.
Tento plán je určen klientům, kteří mají na trávníku nejlépe automatické závlahy s pravidelnými cykly zavlažování a chtějí svůj trávník ve vegetačním letním období od května do září užívat bez hnojení. Plán počítá celkem se čtyřmi dávkami hnojiva, dvě dávky v měsících jarních a dvě na podzim. 

V případě objednání hnojiv a dvou (jarní a podzimní) preventivních dávek fungicidů na celý rok dle poslaného rozpisu se tento celoroční plán včetně jednoduchého postupu práce k zásilce přikládá bezplatně.


   Mám zájem o vypracování celoročního plánu hnojení číslo 1.

   Máte k plánu číslo 1. otázky? Rádi Vám je zodpovíme na tel. 777 606065


2) kombinace rychlerozpustného hnojiva s dlouhodobými řízeně uvolňovanými hnojivy

 • vzhled trávníku  "A-B" (velmi dobrý - závislý na typu a četnosti závlahy)
 • časová náročnost  "B" (čtyři dávky hnojení za celý rok)
 • přesnost hnojení  "B" (hrozí poškození nadměrně  vysokou dávkou rychlerozpustného hnojiva)
 • granule obalované N 30-50% (leží na povrchu vegetační vrstvy ve formě barevných kuliček)
 • roční finanční náročnost "A" na 1m2 trávníku vynaložíte cca. 8,0Kč včetně DPH (v námi doporučeném dávkování a dle značky hnojiva)

Množství živin dodané rostlinám za celý rok:

 • Dusík (N) 28,25 g/m2
 • Fosfor (P) 3,80 g/m2
 • Draslík (K) 24,80 g/m2
 • Hořčík (MgO) 3,20 g/m2


Tento celoroční plán je vhodný pro trávníkové plochy které jsou pod intenzivní zálivkou automatických závlah s dostatečným zdrojem vody. Tak můžete výběr typu dlouhodobého hnojiva směřovat k hnojivům obalovaným řízeně uvolňovaným (granule močoviny obalená sirnou membránou a ta je potažena polymerem). Tento obal zaručuje pozvolné uvolňování živin (dusíku) po dobu 10 týdnů. Voda, která stéká po granuli, vymývá z prasklin polymerové ochrany močovinu (velikost prasklin závisí na teplotě půdy). Jinými slovy, v případě horkého léta, suché vegetační vrstvě a nedostatku vody granule s dusíkem na zemině pouze leží bez žádaného uvolňování. Jarní dávka rychlerozpustného hnojiva  dodá trávníkovým rostlinách dostatek dusíku pro rychlé zapojení po zimním období a oddálí provedení vertikutace z důvodu nutného vysušení vegetační vrstvy po zimním období.
Tento celoroční plán rovněž počítá s termíny pro preventivní jarní a podzimní postřiky fungicidy a vhodnou dobu pro jarní a podzimní vertikutaci. Dále je v něm uvedeno doporučení k aplikacím nyní nově ke dvěma dávkám křídového vápence jako podpory schopnosti uvolnění živin rostlinám trávníku.
Kombinace rychlerozpustného hnojiva s hnojivem dlouhodobým a to řízeně uvolňovaným je vhodná pro klienty, kteří chtějí pravidelně a rovnoměrně zavlažovaným trávníkům dodat dostatek všech potřebných živin (v námi doporučených dávkách). Zároveň ale nechtějí trávník hnojit každoměsíčně, tak jako tomu je u rychlerozpustných hnojiv.

V případě objednání hnojiv a dvou (jarní a podzimní) preventivních dávek fungicidů na celý rok dle poslaného rozpisu se tento celoroční plán včetně jednoduchého postupu práce k zásilce přikládá bezplatně.


   Mám zájem o vypracování celoročního plánu hnojení číslo 2.

   Máte k plánu číslo 2. otázky? Rádi Vám je zodpovíme na tel. 777 606065


3) kombinace rychlerozpustného hnojiva s pomalu působícími hnojivy 

 • vzhled trávníku  "A-B" (velmi dobrý- nepožaduje pravidelnou zálivku formou automatických závlah)
 • časová náročnost  "B" (čtyři dávky hnojení za celý rok)
 • přesnost hnojení  "B" (hrozí poškození nadměrně  vysokou dávkou rychlerozpustného hnojiva)
 • granule rozpustné (neleží na povrchu vegetační vrstvy)
 • roční finanční náročnost "B" na 1m2 trávníku vynaložíte cca. 7,40Kč včetně DPH (v námi doporučeném dávkování)

Množství živin dodané rostlinám za celý rok:

 • Dusík (N) 28,25 g/m2
 • Fosfor (P) 3,80 g/m2
 • Draslík (K) 24,80 g/m2
 • Hořčík (MgO) 2,40 g/m2

Jedná se o podobný plán, jako je uveden pod bodem 2. Jediný rozdíl je v použití dlouhodobého hnojiva jiného typu tzv. pomalu působícího hnojiva. Toto hnojivo obsahuje makromolekuly syntetického původu na bázi řetězené močoviny. Dlouhodobě uvolňovanou živinou je pouze dusík, ostatní živiny jsou v běžné minerální podobě, jako u většiny minerálních hnojiv. Křivku uvolňování na rozdíl od CRF nelze s ohledem na teplotu a mikrobiální aktivitu v půdě předpovídat. Všechny granule tohoto hnojiva jsou po aplikaci a následné zálivce rozpustné a tím je toto hnojivo vhodné na trávníky mateřských škol, nebo trávníky zahrad s malými dětmi (nehrozí nechtěné pozření granulí). Pro dobrý přísun živin k rostlinám trávníku je dobré předejít nadměrnému vysušení vegetační vrstvy. Jarní dávka rychlerozpustného hnojiva dodá trávníkovým rostlinách dostatek dusíku pro rychlé zapojení po zimním období a oddálí doporučené provedení vertikutace z důvodu nutného vysušení vegetační vrstvy po zimním období a to před první jarní dávkou dlouhodobého hnojiva. Tak jako v ostatních plánech jsou zde uvedeny termíny vertikutací a preventivních postřiků fungicidy. Dále je v něm uvedeno doporučení k aplikacím nyní nově ke dvěma dávkám křídového vápence jako podpory schopnosti uvolnění živin rostlinám trávníku.
Uvedený plán hnojení je vhodný pro částečně extenzivně zavlažované trávníky ve čtyřech dávkách ( námi doporučených) hnojení, zejména pak pro trávníkové plochy využívané malými dětmi.

V případě objednání hnojiv a dvou (jarní a podzimní) preventivních dávek fungicidů na celý rok dle poslaného rozpisu se tento celoroční plán včetně jednoduchého postupu práce k zásilce přikládá bezplatně.


   Mám zájem o vypracování celoročního plánu hnojení číslo 3.

   Máte k plánu číslo 3. otázky? Rádi Vám je zodpovíme na tel. 777 606065


4) komplexní hnojení výhradně dlouhodobými, řízeně uvolňovanými hnojivy 

 • vzhled trávníku  "B-C" (velmi dobrý, dobrý - závislý na typu a četnosti závlahy)
 • časová náročnost  "C" (pouze tři dávky hnojení za celý rok)
 • přesnost hnojení  "C" ( mírným nebo nerovnoměrným přehnojením neriskujete poškození trávníku)
 • granule obalované N 30-50% (leží na povrchu vegetační vrstvy ve formě barevných kuliček)
 • roční finanční náročnost "B" na 1m2 trávníku vynaložíte cca. 7,70Kč včetně DPH (v námi doporučeném dávkování a dle značky a typu hnojiva)

Množství živin dodané rostlinám za celý rok:

 • Dusík (N) 21,60 g/m2
 • Fosfor (P) 2,0 g/m2
 • Draslík (K) 22,40 g/m2
 • Hořčík (MgO) 3,60 g/m2

Plán je vhodný pro zákazníky, kteří chtějí svůj trávník více užívat, než se o něj starat a to i za cenu občasného horšího vzhledu. Hlavní nevýhodou tohoto celoročního plánu je absence jedné dávky rychlerozpustného hnojiva. Tím se jednotlivý interval působení řízeného hnojiva prodlouží na více jak 10 týdnů, a tak je možné ke konci této doby zaznamenat kvalitativní úbytek způsobený nedostatkem dusíku. Jinak je plán totožný s plánem č. 2, pouze s rozdílem odsunuté jarní vertikutace.
Tento celoroční plán je vhodný pro trávníkové plochy které jsou pod intenzivní zálivkou automatických závlah s dostatečným zdrojem vody. Proto můžete výběr typu dlouhodobého hnojiva směřovat k hnojivům obalovaným řízeně uvolňovaným (granule močoviny obalená sirnou membránou a ta je potažena polymerem). Tento obal zaručuje pozvolné uvolňování živin (dusíku) po dobu 10 týdnů. Voda, která stéká po granuli, vymývá z prasklin polymerové ochrany močovinu (velikost prasklin závisí na teplotě půdy). Jinými slovy, v případě horkého léta, suché vegetační vrstvě a nedostatku vody granule s dusíkem na zemině pouze leží bez žádaného uvolňování.
Plán uvítají majitelé intenzivně zavlažovaných trávníků, kteří nemohou, nebo nechtějí trávníku věnovat více času na údržbu formou hnojení a to více jak ve třech dávkách dle ročního období. Tak jako v ostatních plánech jsou zde uvedeny termíny vertikutací a preventivních postřiků fungicidy. Dále je v něm uvedeno doporučení k aplikacím nyní nově ke dvěma dávkám křídového vápence jako podpory schopnosti uvolnění živin rostlinám trávníku.

V případě objednání hnojiv a dvou (jarní a podzimní) preventivních dávek fungicidů na celý rok dle poslaného rozpisu se tento celoroční plán včetně jednoduchého postupu práce k zásilce přikládá bezplatně.


   Mám zájem o vypracování celoročního plánu hnojení číslo 4.

   Máte k plánu číslo 4. otázky? Rádi Vám je zodpovíme na tel. 777 606065


5) komplexní hnojení výhradně dlouhodobými, pomalu působícími hnojivy 

 • vzhled trávníku  "B-C" (velmi dobrý, dobrý - nepožaduje pravidelnou zálivku formou automatických závlah)
 • časová náročnost  "C" (pouze tři dávky hnojení za celý rok)
 • přesnost hnojení  "C" ( mírným nebo nerovnoměrným přehnojením neriskujete poškození trávníku)
 • granule rozpustné (neleží na povrchu vegetační vrstvy)
 • roční finanční náročnost "C" na 1m2 trávníku vynaložíte cca. 6,75Kč včetně DPH (v námi doporučeném dávkování)

Množství živin dodané rostlinám za celý rok:

 • Dusík (N) 21,60 g/m2
 • Fosfor (P) 2,0 g/m2
 • Draslík (K) 22,40 g/m2
 • Hořčík (MgO) 2,40 g/m2

Jedná se o podobný plán, jako je uveden pod bodem 4. Jediný rozdíl je v použití dlouhodobého hnojiva jiného typu tzv. pomalu působícího hnojiva. Toto hnojivo obsahuje makromolekuly syntetického původu na bázi řetězené močoviny. Dlouhodobě uvolňovanou živinou je pouze N, ostatní živiny jsou v běžné minerální podobě, jako u většiny minerálních hnojiv. Křivku uvolňování na rozdíl od CRF nelze s ohledem na teplotu a mikrobiální aktivitu v půdě předpovídat. Všechny granule tohoto hnojiva jsou po aplikaci a následné zálivce rozpustné a tím je toto hnojivo vhodné na trávníky mateřských škol, nebo trávníky zahrad s malými dětmi (nehrozí nechtěné pozření granulí). Pro dobrý přísun živin k rostlinám trávníku je dobré předejít nadměrnému vysušení vegetační vrstvy. I v tomto plánu se termíny tří aplikací hnojiva dle ročních období posouvají až na tři měsíce, a tak je možné zaznamenet ke konci jednotlivých cyklů na rostlinách trávníku nedostatek dusíku formou zesvětlení až mírného zežloutnutí. Jako v ostatních plánech jsou i zde uvedeny termíny vertikutací a preventivních postřiků fungicidy. Dále je v něm uvedeno doporučení k aplikacím nyní nově ke dvěma dávkám křídového vápence jako podpory schopnosti uvolnění živin rostlinám trávníku.
Uvedený plán hnojení je vhodný pro částečně extenzivně zavlažované trávníky ve třech dávkách hnojení ( námi doporučených) v závislosti na ročním období, dále pak pro trávníkové plochy využívané malými dětmi.

V případě objednání hnojiv a dvou (jarní a podzimní) preventivních dávek fungicidů na celý rok dle poslaného rozpisu se tento celoroční plán včetně jednoduchého postupu práce k zásilce přikládá bezplatně.

   Mám zájem o vypracování celoročního plánu hnojení číslo 5.

   Máte k plánu číslo 5. otázky? Rádi Vám je zodpovíme na tel. 777 606065

6) komplexní hnojení  výhradně rychlerozpustnými hnojivy

 • vzhled trávníku  "A" (velmi dobrý - nepožaduje pravidelnou zálivku formou automatických závlah)
 • časová náročnost  "A" (za příznivých klimatických podmínek až 10 dávek hnojení)
 • přesnost hnojení  "A" (tyto hnojiva doporučujeme aplikovat kalibrovatelnými sečkami, nebo velmi kvalitním rozmetadlem – předávkováním hrozí poškození trávníku)
 • granule rozpustné (neleží na povrchu vegetační vrstvy)
 • roční finanční náročnost "C" na 1m2 trávníku vynaložíte cca. 6,57Kč včetně DPH (v námi doporučeném dávkování)

Množství živin dodané rostlinám za celý rok:

 • Dusík (N) 52,20 g/m2
 • Fosfor (P) 9,60 g/m2
 • Draslík (K) 54,90 g/m2
 • Hořčík (MgO) 5,82 g/m2

Vzhled trávníku perfektní a to i za cenu časové investice při hnojení – to je ideální celoroční plán opravdového trávníkáře. Tímto spektrem měnícího se poměru dusíku a draslíku v rychlerozpustných hnojivech rostliny trávníku dostanou v každém okamžiku vše co potřebují a to nejen pro svůj vzhled, ale i pro své zdraví. I cena kterou si tento program žádá patří mezi nejnižší ze všech ostatních plánů. Hnojení rychlerozpustnými hnojivy by mělo být prováděno s maximální pečlivostí a to nejlépe s kalibovatelnou sečkou, nebo kvalitním rozmetadlem. Důležitá je nejen gramáž na metr2, ale i rovnoměrné nanášení, nebo rozhoz. Předávkováním hrozí překyselení buněčného roztoku trávníkových rostlin a tím jejich poškození, nepřiměřeně velkou dávkou i poškození kořenového systému a následné mortalitě. 
Rychlerozpustná hnojiva aplikujte pouze na trávníkových plochách která mají možnost dostatečné zálivky po aplikaci, nebo je nutné hnojit těsně před deštěm a v jeho průběhu. I nedostatečná zálivka je nebezpečná, vede k uvolnění amoniaku z granulí dusíku který může poškodit listovou část rostlin. Tak jako v ostatních plánech jsou zde uvedeny termíny vertikutací a preventivních postřiků fungicidy. Dále je v něm uvedeno doporučení k aplikacím nyní nově ke dvěma dávkám křídového vápence jako podpory schopnosti uvolnění živin rostlinám trávníku.
Celoroční plán hnojení rychlerozpustnými hnojivy je určen náročným zákazníkům udržujícím trávníkové plochy přesnými sečkami, nebo rozmetadly a to bez ohledu na četnost jednotlivých měsíčních aplikací.

V případě objednání hnojiv a dvou (jarní a podzimní) preventivních dávek fungicidů na celý rok dle poslaného rozpisu se tento celoroční plán včetně jednoduchého postupu práce k zásilce přikládá bezplatně.

   Mám zájem o vypracování celoročního plánu hnojení číslo 6.

   Máte k plánu číslo 6. otázky? Rádi Vám je zodpovíme na tel. 777 606065


Celoroční úsporné plány pro trávníkové plochy malých výměr

1) komplexní hnojení výhradně dlouhodobými, řízeně uvolňovanými hnojivy úsporný plán:

 1. pro trávníkové výměry do  250m2 při použití 15kg balení Garden Boom (40%XCU)
 2. nebo do výměry 330m2 při použití 20kg balení dlouhodobého obalovaného hnojiva Fenix (50%XCU)
   
 • pouze dvě balení ročně
 • vzhled trávníku  "B-C" (velmi dobrý, dobrý - závislý na typu a četnosti závlahy)
 • časová náročnost  "C" (pouze tři dávky hnojení za celý rok)
 • přesnost hnojení  "C" ( mírným nebo nerovnoměrným přehnojením neriskujete poškození trávníku)
 • granule obalované N 40-50% (leží na povrchu vegetační vrstvy ve formě barevných kuliček)
 • roční finanční náročnost "B" na 1m2 trávníku vynaložíte cca. 7,65Kč včetně DPH (v námi doporučeném dávkování a s hnojivem Fenix)

Množství živin dodané rostlinám za celý rok (hnojivo Fenix):

 • Dusík (N) 21,0 g/m2
 • Fosfor (P) 3,0 g/m2
 • Draslík (K) 22,20 g/m2
 • Hořčík (MgO) 3,60 g/m2

Jako všechny ostatní úsporné plány je i tento určen pro majitelé malých trávníků, kdy všechny prvky minerální výživy rostlinám dodají pouze dvě balení. Tak odpadá mnohdy náročné skladování 3 a více rozbalených pytlů s hnojivy do příští sezóny. Plán je vhodný pro zákazníky, kteří chtějí svůj trávník více užívat, než se o něj starat a to i za cenu občasného horšího vzhledu díky prodloužení doby působení obalovaného (řízeně uvolňovaného) hnojiva na celé tři měsíce. Aby rostliny trávníku obdrželi teplem uvolněné živiny je nutná rovnoměrná pravidelná zálivka nejlépe automatickým systémem. Voda, která stéká po granuli, vymývá z prasklin polymerové ochrany močovinu (velikost prasklin závisí na teplotě půdy). Jinými slovy, v případě horkého léta, suché vegetační vrstvě a nedostatku vody granule s dusíkem na zemině pouze leží bez žádaného uvolňování.
Tak jako v ostatních plánech jsou zde uvedeny termíny vertikutací a preventivních postřiků fungicidy. Dále je v něm uvedeno doporučení k aplikacím nyní nově ke dvěma dávkám křídového vápence jako podpory schopnosti uvolnění živin rostlinám trávníku.
Plán uvítají majitelé intenzivně zavlažovaných trávníků, kteří nemohou, nebo nechtějí trávníku věnovat více času na údržbu formou hnojení a to více jak ve třech dávkách dle ročního období – navíc s minimem zbytků nepoužitého hnojiva.

V případě objednání hnojiv a dvou (jarní a podzimní) preventivních dávek fungicidů na celý rok dle poslaného rozpisu se tento celoroční plán včetně jednoduchého postupu práce k zásilce přikládá bezplatně.

   Mám zájem o vypracování úsporného celoročního plánu hnojení číslo 1.

   Máte k úspornému plánu číslo 1. otázky? Rádi Vám je zodpovíme na tel. 777 606065

 

2) komplexní hnojení výhradně dlouhodobými, pomalu působícími hnojivy, úsporný plán pro trávníkové výměry do 330m2

 • pouze dvě balení hnojiv ročně
 • vzhled trávníku  "B-C" (velmi dobrý, dobrý - nepožaduje pravidelnou zálivku formou automatických závlah)
 • časová náročnost  "C" (pouze tři dávky hnojení za celý rok)
 • přesnost hnojení  "C" ( mírným nebo nerovnoměrným přehnojením neriskujete poškození trávníku)
 • granule rozpustné (neleží na povrchu vegetační vrstvy)
 • roční finanční náročnost "C" na 1m2 trávníku vynaložíte cca. 6,75Kč včetně DPH (v námi doporučeném dávkování)

Množství živin dodané rostlinám za celý rok:

 • Dusík (N) 21,0 g/m2
 • Fosfor (P) 3,0 g/m2
 • Draslík (K) 22,20 g/m2
 • Hořčík (MgO) 2,40 g/m2

Jedná se o velmi podobný úsporný plán jako je v předchozím bodě. Jediný rozdíl je v použití dlouhodobého hnojiva jiného typu tzv. pomalu působícího hnojiva. Toto hnojivo obsahuje makromolekuly syntetického původu na bázi řetězené močoviny. Dlouhodobě uvolňovanou živinou je pouze N, ostatní živiny jsou v běžné minerální podobě, jako u většiny minerálních hnojiv. Křivku uvolňování na rozdíl od CRF nelze s ohledem na teplotu a mikrobiální aktivitu v půdě předpovídat. Všechny granule tohoto hnojiva jsou po aplikaci a následné zálivce rozpustné a tím je toto hnojivo vhodné pro trávníky  mateřských škol, nebo pro trávníky zahrad s malými dětmi (nehrozí nechtěné pozření granulí). Pro dobrý přísun živin k rostlinám trávníku je dobré předejít nadměrnému vysušení vegetační vrstvy. Díky absenci rychlerozpustného hnojiva se v tomto plánu termíny tří aplikací pomalu působícího hnojiva dle ročních období posouvají až na tři měsíce, a tak je v období bohatém na srážky možné zaznamenat ke konci jednotlivých cyklů na rostlinách trávníku nedostatek dusíku formou zesvětlení až mírného zežloutnutí. Jako v ostatních plánech jsou i zde uvedeny termíny vertikutací a preventivních postřiků fungicidy. Dále je v něm uvedeno doporučení k aplikacím nyní nově ke dvěma dávkám křídového vápence jako podpory schopnosti uvolnění živin rostlinám trávníku.
Uvedený plán hnojení je vhodný pro částečně extenzivně zavlažované trávníky do výměry 330m2 ve třech dávkách hnojení ( námi doporučených) v závislosti na ročním období, dále pak pro trávníkové plochy využívané malými dětmi. Celoroční hnojení s minimem zbytků nepoužitého hnojiva.

V případě objednání hnojiv a dvou (jarní a podzimní) preventivních dávek fungicidů na celý rok dle poslaného rozpisu se tento celoroční plán včetně jednoduchého postupu práce k zásilce přikládá bezplatně.

   Mám zájem o vypracování úsporného celoročního plánu hnojení číslo 2.

   Máte k úspornému plánu číslo 2. otázky? Rádi Vám je zodpovíme na tel. 777 606065

 

3) komplexní hnojení výhradně rychlerozpustnými hnojivy, úsporný plán pro trávníkové výměry do 110 m2

 • Trávník malé výměry intenzivně hnojený rychlerozpustnými hnojivypouze dvě balení hnojiv ročně
 • vzhled trávníku  "A" (velmi dobrý - nepožaduje pravidelnou zálivku formou automatických závlah)
 • časová náročnost  "A" (za příznivých klimatických podmínek až 10 dávek hnojení)
 • přesnost hnojení  "A" (tyto hnojiva doporučujeme aplikovat kalibrovatelnými sečkami, nebo velmi kvalitním ručním rozhozem – předávkováním hrozí poškození trávníku)
 • granule rozpustné (neleží na povrchu vegetační vrstvy)
 • roční finanční náročnost "C" na 1m2 trávníku vynaložíte cca. 6,66Kč včetně DPH (v námi doporučeném dávkování)

Množství živin dodané rostlinám za celý rok:

 • Dusík (N) 52,80 g/m2
 • Fosfor (P) 18,0 g/m2
 • Draslík (K) 54,0 g/m2
 • Hořčík (MgO) 6,90 g/m2

I když se toto celoroční hnojení trávníku skládá jen ze dvou pytlů rychlerozpustného hnojiva, rostliny při správně provedené aplikaci dostanou prospěšný poměr živin v kterékoli ročním době vegetačního období. Tím se docílí velmi dobrého vzhledu trávníku a navíc za nejnižších finančních nákladů v porovnáním s ostatními plány.
Hnojení rychlerozpustnými hnojivy by mělo být prováděno s maximální pečlivostí a to nejlépe s kalibovatelnou sečkou, nebo velmi dobře provedeným ručním rozhozem s přesným odvážením jednotlivých dávek. Důležitá je totiž nejen gramáž na metr2, ale i rovnoměrné nanášení, nebo rozhoz. Předávkováním hrozí překyselení buněčného roztoku trávníkových rostlin a tím jejich poškození, nepřiměřeně velkou dávkou i poškození kořenového systému a následné mortalitě.
Rychlerozpustná hnojiva aplikujte pouze na trávníkových plochách která mají možnost dostatečné zálivky po aplikaci, nebo je nutné hnojit těsně před deštěm a v jeho průběhu. I nedostatečná zálivka zejména na vlhký trávník je nebezpečná, vede k uvolnění amoniaku z granulí dusíku který může poškodit listovou část rostlin. Tak jako v ostatních plánech jsou zde uvedeny termíny vertikutací a preventivních postřiků fungicidy. Dále je v něm uvedeno doporučení k aplikacím nyní nově ke dvěma dávkám křídového vápence jako podpory schopnosti uvolnění živin rostlinám trávníku.
Celoroční úsporný plán hnojení rychlerozpustnými hnojivy je určen náročným zákazníkům udržujícím trávníkové plochy přesnými kalibrovatelnými sečkami, nebo precizním rozhozem a to bez ohledu na četnost jednotlivých měsíčních aplikací – s minimem zbytků nepoužitého hnojiva. Pečlivým, důsledným a přitom náročným klientům menších trávníků do 110 metrů2 doporučím právě tento ze všech ostatních úsporných plánů.

V případě objednání hnojiv a dvou (jarní a podzimní) preventivních dávek fungicidů na celý rok dle poslaného rozpisu se tento celoroční plán včetně jednoduchého postupu práce k zásilce přikládá bezplatně.

   Mám zájem o vypracování úsporného celoročního plánu hnojení číslo 3.

   Máte k úspornému plánu číslo 3. otázky? Rádi Vám je zodpovíme na tel. 777 606065


Celoroční plány hnojení trávníku pro pokročilé a náročné 

1F) kombinace pomalu působících a kapalných hnojiv s dlouhodobým celoročním hnojivem

 • vzhled trávníku  "A-B" (velmi dobrý, dobrý)
 • časová náročnost  "A" (celkem osm dávek granulovaného a tekutého hnojiva za celý rok)
 • přesnost hnojení tekutého hnojiva "A" (šest aplikací)
 • přesnost hnojení dlouhodobých hnojiv "C" (dvě aplikace)
 • granule 80% obalovaný N (leží na povrchu vegetační vrstvy ve formě barevných kuliček)
 • tekuté hnojivo N 13% (velmi rychlý příjem rostlinami s vynikajícím efektem) 
 • roční finanční náročnost hnojení "A" na 1m2 trávníku vynaložíte cca. 9,78Kč včetně DPH (v námi doporučeném dávkování)

Množství živin dodané rostlinám za celý rok:

 • Dusík (N) 25,08 g/m2
 • Fosfor (P) 3,00 g/m2
 • Draslík (K) 15,20 g/m2
 • Hořčík (MgO) 2,60 g/m2
 • Železo (Fe) 0,26 g/m2
 • Síra (S) 1,50 g/m2

Dlouhodobé celoroční hnojivo PCU  s 80% obalovanými granulemi močoviny dokáže rovnoměrně dodávat trávníku živiny minimálně po dobu šesti měsíců, tím odpadá každoměsíční hnojení (použitím rychlerozpustných hnojiv), nebo čtvrtletní hnojení (použitím dlouhodobých hnojiv). V tomto plánu je snížená dávka dlouhodobého PCU hnojiva vykompenzována aplikacemi tekutého hnojiva a tolik potřebný draslík je rostlinám dodán dlouhodobým pomalu působícím hnojivem (SRF). Výsledkem je velmi dobrý vzhled trávníku, který docílíte rozhozem dlohodobého hnojiva i hobby sečkou (nehrozí poškození trávníku v případě mírného předávkování), nebo rozmetadlem ve dvou dávkách a šesti doplňkovými aplikacemi tekutého hnojiva. Plán je doplněn o dvě preventivní fungicidní dávky a ideální dobou vertikutací a pískování. Dále je v něm uvedeno doporučení k aplikacím nyní nově ke dvěma dávkám křídového vápence jako podpory schopnosti uvolnění živin rostlinám trávníku.

Celoroční plán kombinace dlouhodobých hnojiv PCU a SRF s tekutým hnojivem je vhodný pro správce trávníků nedisponujících přesnou kalibrační technikou rozhozu granulovaných hnojiv. U všech celoročních foliárních plánů se předpokládá znalost techniky aplikací směsí dávkovaných na listy trávníků viz. info. 

V případě objednání hnojiv a dvou (jarní a podzimní) preventivních dávek fungicidů na celý rok dle poslaného rozpisu se tento celoroční plán včetně postupu práce k zásilce přikládá bezplatně.

  Mám zájem o vypracování celoročního plánu hnojení číslo 1F.

  Máte k plánu číslo 1F otázky? Rádi Vám je zodpovíme na tel. 777 606065


4F) kombinace hnojení dlouhodobými, řízeně uvolňovanými hnojivy a tekutých hnojiv

 • vzhled trávníku  "A" (velmi dobrý)
 • časová náročnost  "A" (celkem osm dávek granulovaného a tekutého hnojiva za celý rok)
 • přesnost hnojení tekutého hnojiva "A" (pět aplikací)
 • přesnost hnojení dlouhodobého hnojiva "B" (tři aplikace dvou druhů hnojiv)
 • granule 40-50% obalovaný N (leží na povrchu vegetační vrstvy ve formě barevných kuliček)
 • tekuté hnojivo N 13% (velmi rychlý příjem rostlinami s vynikajícím efektem) 
 • roční finanční náročnost hnojení "B" na 1m2 trávníku vynaložíte cca. 8,11Kč včetně DPH (v námi doporučeném dávkování)

Množství živin dodané rostlinám za celý rok:

 • Dusík (N) 19,93 g/m2
 • Fosfor (P) 1,5 g/m2
 • Draslík (K) 21,50 g/m2
 • Hořčík (MgO) 3,0 g/m2
 • Železo (Fe) 0,23 g/m2
 • Síra (S) 1,3 g/m2

Tento celoroční plán je vhodný zejména pro trávníkové plochy které jsou pod pravidelnou intenzivní zálivkou formou automatických závlah. Voda vymývá teplotou půdy narušené polymerem a sírou obalené granule močoviny a tím je způsobené pozvolné uvolňování živin (dusíku) po dobu 10 týdnů. Tzn. že dopadající voda formou zálivky nebo deště stéká po granuli a vymývá z prasklin (velikostně závislých na teplotě půdy) polymerové ochrany močovinu. Jinými slovy, v případě horkého léta, suché vegetační vrstvě a nedostatku vody granule s dusíkem na zemině pouze leží bez žádaného uvolňování. Aby k tomuto negativnímu efektu v plné míře nedošlo, je tento plán obohacen o pět dávek foliární výživy podporující okamžitý příjem dusíku a to v dostatečné míře a ve vhodné roční době. 
Tento celoroční plán rovněž počítá s termíny pro preventivní jarní a podzimní postřiky fungicidy a vhodnou dobu pro jarní a podzimní vertikutaci. Dále je v něm uvedeno doporučení k aplikacím nyní nově ke dvěma dávkám křídového vápence jako podpory schopnosti uvolnění živin rostlinám trávníku.

Kombinace tekutého hnojiva s granulovaným hnojivem dlouhodobým a to řízeně uvolňovaným (CRF) je vhodná pro klienty, kteří nedisponují přesnou kalibrační technikou pro rozhoz granulovaných hnojiv, přesto ale požadují aby vzhled a zdraví trávníkových rostlin bylo na vysoké úrovni. Při použití řízeně uvolňovaných hnojiv je vhodné disponovat automatickým závlahovým systémem. 

V případě objednání hnojiv a dvou (jarní a podzimní) preventivních dávek fungicidů na celý rok dle poslaného rozpisu se tento celoroční plán včetně postupu práce k zásilce přikládá bezplatně.

  Mám zájem o vypracování celoročního plánu hnojení číslo 4F.

  Máte k plánu číslo 4F otázky? Rádi Vám je zodpovíme na tel. 777 606065

5F) kombinace hnojení dlouhodobými, pomalu působícími hnojivy a tekutých hnojiv

 • vzhled trávníku  "A" (velmi dobrý, pravidelnost zálivky nemá na vzhled zásadní vliv)
 • časová náročnost  "A" (celkem osm dávek granulovaného a tekutého hnojiva za celý rok)
 • přesnost hnojení tekutého hnojiva "A" (pět aplikací)
 • přesnost hnojení dlouhodobého hnojiva "B" (tři aplikace dvou druhů hnojiv)
 • granule rozpustné (neleží na povrchu vegetační vrstvy ve formě barevných kuliček, nehrozí nechtěné pozření)
 • tekuté hnojivo N 13% (velmi rychlý příjem rostlinami s vynikajícím efektem) 
 • roční finanční náročnost hnojení "B" na 1m2 trávníku vynaložíte cca. 7,45Kč včetně DPH (v námi doporučeném dávkování)

Množství živin dodané rostlinám za celý rok:

 • Dusík (N) 19,93 g/m2
 • Fosfor (P) 1,5 g/m2
 • Draslík (K) 21,50 g/m2
 • Hořčík (MgO) 2,0 g/m2
 • Železo (Fe) 0,23 g/m2
 • Síra (S) 1,3 g/m2

Jedná se o stejný typ celoročního plánu, jako je plán pod bodem 4F. Jediný rozdíl je v použití rozpustného, dlouhodobého hnojiva jiného typu tzv. pomalu působícího hnojiva. Toto hnojivo obsahuje makromolekuly syntetického původu na bázi řetězené močoviny. Dlouhodobě uvolňovanou živinou je pouze dusík, ostatní živiny jsou v běžné minerální podobě, jako u většiny minerálních hnojiv. Křivku uvolňování na rozdíl od CRF (řízeně uvolňovaná hnojiva) nelze s ohledem na teplotu a mikrobiální aktivitu v půdě předpovídat. Všechny granule tohoto hnojiva jsou po aplikaci a následné zálivce rozpustné a tím je toto hnojivo vhodné na trávníky mateřských škol, nebo trávníky zahrad s malými dětmi neboť nehrozí nechtěné pozření granulí. Tím, že je hnojivo rozpustné, není pro jeho uvolňování k příjmu rostlinám trávníku nutná pravidelná zálivka, ale pro dobrý přísun živin je dobré předejít nadměrnému vysušení vegetační vrstvy. V tomto plánu se podobně jako u varianty hnojení 4F kombinují aplikace dusíku i tekutou formou a to v pěti dávkách. Tím je docíleno perfektního vzhledu po celé vegetační období a bez efektu tzv. klesající křivky minerální výživy způsobené např. tzv. vyplavením hnojiva. Jako v ostatních plánech jsou i zde uvedeny termíny vertikutací a preventivních postřiků fungicidy. Dále je v něm uvedeno doporučení k aplikacím nyní nově ke dvěma dávkám křídového vápence jako podpory schopnosti uvolnění živin rostlinám trávníku.

Uvedený plán hnojení je vhodný pro nepravidelně zavlažované trávníky ve třech dávkách granulovaného hnojení (bez nutnosti použití přesné kalibrovatelné sečky) a pěti aplikacemi kapalného hnojiva. Plán je ideální pro trávníkové plochy využívané malými dětmi. 

V případě objednání hnojiv a dvou (jarní a podzimní) preventivních dávek fungicidů na celý rok dle poslaného rozpisu se tento celoroční plán včetně postupu práce k zásilce přikládá bezplatně.

  Mám zájem o vypracování celoročního plánu hnojení číslo 5F.

  Máte k plánu číslo 5F otázky? Rádi Vám je zodpovíme na tel. 777 606065

6F) kombinace rychlerozpustných a tekutých hnojiv

 • vzhled trávníku  "A" (velmi, velmi dobrý, pravidelnost zálivky nemá na vzhled zásadní vliv)
 • časová náročnost  "A" (celkem deset dávek granulovaného a tekutého hnojiva za celý rok)
 • přesnost hnojení tekutého hnojiva "A" (tři aplikace)
 • přesnost hnojení rychlerozpustného hnojiva "A" (sedm aplikací hnojiv)
 • granule rozpustné (neleží na povrchu vegetační vrstvy ve formě barevných kuliček, nehrozí nechtěné pozření)
 • tekuté hnojivo N 13% (velmi rychlý příjem rostlinami s vynikajícím efektem) 
 • roční finanční náročnost hnojení "C" na 1m2 trávníku vynaložíte cca. 5,87Kč včetně DPH (v námi doporučeném dávkování)

Množství živin dodané rostlinám za celý rok:

 • Dusík (N) 39,53 g/m2
 • Fosfor (P) 6,60 g/m2
 • Draslík (K) 40,50 g/m2
 • Hořčík (MgO) 3,39 g/m2
 • Železo (Fe) 0,16 g/m2
 • Síra (S) 0,9 g/m2

Stejně jako u celoročního plánu číslo 6. je vzhled trávníku perfektní. Granulovaná výživa rychlerozpustných hnojiv je kombinovaná foliární výživou (kapalná hnojiva ve třech aplikacích) z cílem vždy perfektního vzhledu ale za nižší cenu – to je ideální celoroční plán opravdového trávníkáře. Tímto spektrem měnícího se poměru dusíku a draslíku v rychlerozpustných a kapalných hnojivech rostliny trávníku dostanou v každém okamžiku vše co potřebují a to nejen pro svůj vzhled, ale i pro své zdraví. Hnojení rychlerozpustnými hnojivy by mělo být prováděno s maximální pečlivostí a to nejlépe s kalibovatelnou sečkou, nebo kvalitním rozmetadlem. Důležitá je nejen dávkování, ale i rovnoměrné nanášení kalibrovatelnou sečkou, nebo rozhoz rozmetadlem se systémem přesného rozhozu. Předávkováním granulavané i tekuté výživy hrozí překyselení buněčného roztoku trávníkových rostlin a tím jejich poškození, nepřiměřeně velkou dávkou i k poškození kořenového systému a následné mortalitě rostlin. Všechny námi standardně udržované trávníky jsou hnojeny právě prostřednictvím tohoto nového celoročního plánu. 
Rychlerozpustná hnojiva aplikujte pouze na trávníkových plochách která mají možnost dostatečné zálivky po aplikaci, nebo je nutné hnojit těsně před deštěm a v jeho průběhu. I nedostatečná zálivka je nebezpečná, vede k uvolnění amoniaku z granulí dusíku který může poškodit listovou část rostlin. Tak jako v ostatních plánech jsou zde uvedeny termíny vertikutací a preventivních postřiků fungicidy. Dále je v něm uvedeno doporučení k aplikacím nyní nově ke dvěma dávkám křídového vápence jako podpory schopnosti uvolnění živin rostlinám trávníku.

Celoroční plán hnojení v kombinaci kapalných a rychlerozpustných hnojivy je určen náročným zákazníkům udržujícím trávníkové plochy přesnými sečkami, nebo rozmetadly a to bez ohledu na deset aplikací za celý rok. 

V případě objednání hnojiv a dvou (jarní a podzimní) preventivních dávek fungicidů na celý rok dle poslaného rozpisu se tento celoroční plán včetně postupu práce k zásilce přikládá bezplatně.

 

  Mám zájem o vypracování celoročního plánu hnojení číslo 6F.

  Máte k plánu číslo 6F. otázky? Rádi Vám je zodpovíme na tel. 777 606065

 

 Trávníková hnojiva NPK

Rychlerozpustná a dlouhodobá hnojivaTrávník je jako živý tvor, potřebuje jíst a pít
Voda je základem života a tvoří s dostatečnou a vyváženou výživou nedílnou součást pravidelné péče o trávníky

 

Rostliny trávníku se skládají z anorganických látek

 1. makrobiogenních - C, H, O, N, P, K, Mg,... ze kterých je složeno až 99% hmoty rostlinného těla. Mají stavební funkci.
 2. mikrobiogenních (stopových) – Fe, Mn, Cu, mají katalický účinek
 • Uhlík (C) je základní stavební prvek rostlin. Získává se ze vzduchu a půdy ve formě HCO3 (hydrogenuhličitanu.)
 • Vodík H a kyslík O jsou stavební prvky a rostliny je získávají ze vzduchu a vody.
 • Dusík (N) - patří mezi základní prvky důležité pro výživu trávníku. Dusík je základní stavební prvek, který podporuje růst a regenerační vlastnosti trávníku. Nedostatek dusíku  se v rostlinách trávníku projevuje světle zelenou barvou, zakrnělým vzrůstem a předčasným kvetením. Nadbytek pak tmavě zelenou barvou a mohutným růstem.
 • Fosfor (P) - je důležitou živinou pro tvorbu a růst kořenového systému. Měl by být k dispozici ve větší míře v době od klíčení do zakořeňování po výsevu, nebo dosevu trávníku. Nedostatek fosforu se v trávníku projeví abnormálně zvýšeným růstem kořenů oproti listům.
 • Draslík (K) - je prvek řídící buněčnou stavbu rostlin. Tím draslík podporuje odolnost trav vůči suchu, vymrzání a chorobám. Draslík je vhodné aplikovat ve zvýšené míře na konci vegetačního období, v horkém letním počasí a za nedostatku vláhy. S přihlédnutím k pozitivním vlastnostem pro trávníky je vhodný vzájemný poměr draslíku vůči dusíku v hnojivech pro trávníky v poměru až 1:3. Při nedostatku draslíku v půdě mají rostliny trávníku zvadlý vzhled, žloutnou listy a konce výhonů zasychají.
 • Hořčík (Mg) - je důležitý pro tvorbu chlorofylu (zeleného barviva), potřebného k optimálnímu průběhu fotosyntézy.
 • Stopové prvky (Fe, Cu, Mn, S) - železo (Fe), měď (Cu), mangan (Mn) jsou důležité při procesech látkové výměny a tím pomáhají udržet trávník v dobré kondici. Nedostatek stopových prvků se projevuje různými chlorózami (tzn. světlé skvrny různých velikostí a tvarů). Optimální přítomnost stopových prvků pomáhá udržovat trávníkům jednotnou a celistvou barevnost. Opomíjeným prvkem ve výživě trávníků je síra (S), která se spolu s dusíkem podílí na tvorbě bílkovin.
   - Železo (Fe) podílí se na tvorbě chlorofylu.
   - Síra (S) je důležitým prvkem pro metabolismus dusíkatých sloučenin, společně s dusíkem se síra podílí na tvorbě bílkovin.
   - Mangan (Mn) působí jako katalyzátor Krebsova cyklu.
   - Měď (Cu) má výrazný vliv na stabilitu chlorofylu.
   - Zinek (Zn) podílí se na tvorbě růstových hormonů.
   - Molybden (Mo) podporuje fixaci dusíku v rostlinných pletivech. Jeho nejdůležitější role je redukce nitrátu v buňkách na formy dusíku zabudovávaných do organických  makromolekul
   - Bór (B) umožňuje transport asimilátů, zlepšuje tvorbu buněčných blan a kořenů.

 

Prvky C, O, H se do těla rostlin dostávají chemickým procesem, který se nazývá fotosyntéza

Co potřebují rostliny k životuPodmínky nezbytné pro růst rostlin

 1. CO2 (obsah CO2 v atmosféře stoupnul z 0,03 % na 0.038 % za posledních 100 let), pro srovnání N2 je v atmosféře 78% a O2 je 21%
 2. H2O
 3. Teplota
 4. Světlo (viditelné spektrum)
 5. Rostlinné živiny

fotosyntéza

Při nedostatku nebo nadbytku kterékoliv z podmínek zdárného růstu, rostlina neprospívá.
Rostliny tedy potřebují k životu:

 1. energii ve formě fotosyntézy
 2. živiny jako základní stavební kámen
 3. vodu jako transportní medium

Produktem chemického procesu fotosyntézy jsou cukry C6H12O6 glukóza a kyslík O2


Proč glukóza C6H1206? Čím je glukóza pro rostlinu přínosem?

 1. Základní stavební jednotka nerozpustných polysacharidů tj. významný konstrukční materiál pro buněčné stěny a nosné části rostliny (celulóza, hemicelulóza)
 2. Zásobní zdroje energie (sacharóza, škrob)
 3. Zdroj energie pro veškeré metabolické děje v buňkách rostliny

Rostliny mají dva základní způsoby příjmu rostlinných živin

 1. Kořenový - základní a dominantní (příjem zásadního množství živin a možnost použití kteréhokoliv hnojiva včetně organických)
 2. Foliární - doplňkový (používá se v případě akutního nedostatku konkrétní živiny zpravidla mikroelementů ale i pro makroživiny. Výběr hnojiva je omezen na 100% vodorozpustná hnojiva.

Spotřeba rostlinných živin se liší v závislosti na:

 1. Druhu rostliny
 2. Obecně na stádiu vegetačního vývoje a to jak relativně (poměr jednotlivých živin), tak absolutně (celkové množství potřebných živin)

Rostlinné živiny se dělí:

 1. MAKROELEMENTY - C, O, H, N,
 2. MIKROELEMENTY – Fe, Mn, Cu, Zn, Mo, B
 3. PRVKY UŽITEČNÉ – Na, Al, Si, Cl

 

Dusík (stručné pojednání)

 1. Je naprosto nezbytný pro tvorbu bílkovin
 2. Je naprosto nezbytný pro tvorbu chlorofylu
 3. Tvoří nedílnou součást energetických  přenašečů biosyntézy
 4. Je nepostradatelnou součástí nukleových kyselin
 5. V přírodě existuje hned několik oxidačních stavů dusíku (N)
 • Nejčastěji N20 (plynný v atmosféře)
 • Redukované oxidační stavy NIII- (NH3, NH4+, NH2)
 • Oxidované stavy NIII+ (NO2-) a NV+ (NO3-)

Rostliny umí přijímat dusík ve všech oxidačních stavech

 1. N20 (nutná symbióza se speciálními bakteriemi)
 2. NH2 listová výživa
 3. NH4+ kořenovým systémem
 4. nejochotněji však rostliny přijímají oxidační stav NV+ (NO3-) a to kořenovým systémem
 • NO3- je ze všech forem dusíku nejpohyblivější v půdním roztoku
 • Nejlépe proniká buněčnou membránou
 • Platí „Zákon zachování náboje“ tzn. přijme-li rostlina iont NO3-, pak musí přijmout kompenzační kationt (K+, Ca2+, Mg2+) což usnadňuje příjem živin ve formě kationtů

Nejčastější problémy spojené s hnojením dusíkem

 1. NH2 (močovina), při hnojení močovinou dochází k hydrolýze močoviny na NH3 (plynný) a tento uniká bez užitku do vzduchu
 2. Dochází ke zvyšování pH v důsledku následné hydrolýzy amoniaku
 3. Vyplavování NO3- do spodních vrstev způsobující následnou nedostupnost pro rostliny

 

Více o dusíku a jeho vlivu na rostliny trávníku
Dusík
se v rostlinách a v celé přírodě vyskytuje ve více oxidačních stavech. Rostlina je schopna přijímat elementární dusík ( jetel, vojtěška,..), je schopna přijímat amonný kationt, je schopna přijímat i foliární aplikaci močovinového dusíku, ale nejčastěji rostlina dusík  přijímá ve formě nitrátu kořenovým systémem. Nitrát má řadu výhod a je to záporně nabitý iont. A ten využívá speciální mechanismy kterými se  dostává membránou  buněčné stěny do buňky. Kdyby rostlina přijímala jen nitrátové anionty byla by záporně nabitá. Proto rostlina přijímá i kompenzační kationty draslík, hořčík, vápník atd.  Tím živiny vzájemně podporují další pro rostlinu rovnoměrný příjem živin.
Aby byla rostlina schopna přijmout maximum dusíku musí proběhnout nejdůležitější reakce v půdním profilu - nitrifikace. Maximum příjmu dusíku je podmíněno prvním krokem – a to je zálivka po rozhozu granulí. Močovina totiž zhydrolizuje na čpavek (amonný iont) a pokud se dostane na půdní povrch unikne do ovzduší. Při rozhozu granulované močoviny bez zálivky (ranní rosa, nebo krátká zálivka není dostatečná) za slunného dne se pětina dusíku ztratí do ovzduší formou plynného čpavku a navíc je velmi pravděpodobné poškození rostlin trávníku formou popálení. Proto je při aplikaci močoviny rozhozem ( ne foliárně)  nutná zálivka zamezující popsané hydrolizační reakci. Aby byla tedy rostlina schopna maximum dusíku přijmout musí proběhnout nitrifikace a její naprosto nezbytnou podmínkou je přístup vzduchu. Při uhutněné půdě s nedostatkem vzduchu nebude pro tuto reakci k dispozici dostatek kyslíku. Proto je v případě uhutnělé vegetační vrstvy s nedostatkem písku nutná aerace (provzdušnění) a následné propískování. Při nitrifikaci je kyslík zapotřebí k tomu, aby se amonný iont změnil na nitrát, který je rostlina schopna přijímat kořenovým systémem. Za chladných podmínek případně při vyšší ph a absenci nitrátů si rostlina umí pomoci a přijímá i amoniakální dusík. Největší množství dusíku však rostlina trávníku přijímá v nitrátové formě kořenovým systémem a pak ho zpětně redukuje do oxidačního stavu a v něm se zabudovává do markomolekul  aminokyselin, bílkovin, do nulkeových kyselin adt. Tato zpětná redukce je nezbytná a aby mohla proběhnout musí být v buňce přítomny také mikroelementy.

Fosfor (stručné pojednání)

 1. Rostliny přijímají fosfor pouze ve formě fosforečnanového aniontu PO4III-
 2. PO4III- je v půdním roztoku velmi málo pohyblivý
 3. Rostliny přijatý PO4III- zabudovávají rovnou do biologicky aktivních makromolekul (ATP, DNA, RNA)
Největší spotřeba fosforu v rostlině je tam, kde dochází k nejintenzivnějšímu růstu (dělení buněk), zakořeňovací proces, terminální zelené výhony a květy
 

Více o fosforu a jeho vlivu na rostliny trávníku
Fosfor
na rozdíl od dusíku je fosfor naprosto nepohyblivý iont. Po rozhozu pronikne ve vegetační vrstvě v horizontu dvou let do hloubky 10 cm. Tento prvek je velmi důležitý, je součástí ribonukleové kyseliny, energetických přenašečů atd. Fosfor je nutné dodat tam, kde dochází k intenzivnímu buněčnému dělení (výsevy, dosevy). Růst rostliny je totiž zvětšování počtu buněk. Aby se mohla buňka rozdělit, musí replikovat svoje jádro. Aby se jádro mohlo replikovat musí se dodat dusíky, fosfory, dochází k replikaci DNA a buňka se dělí a dochází k růstu. Bezprostředně po výsevu je nejintenzivnější růst v oblasti kořenů rostlin a až posléze dochází k růstu v nadzemní části. Při nedodání fosforu prostě nemůže dojít k optimálnímu dělení buněk a k růstu kořenů. Je rozhodně účelnější dodat fosfor při zakládání trávníků, je totiž obtížné dodat ho později již vzrostlé rostlině.

Draslík (stručné pojednání)

 1. Draslík rostliny přijímají výhradně ve formě kationtu K+
 2. Pro většinu rostlin mírného pásma draslík představuje nejžádanější živinu, ve smyslu největší spotřeby
 3. Draslík se v rostlinách vyskytuje pouze v iontové formě, není pevně vázán do makromolekul (rozdíl od N, P, Mg)

Funkce draslíku v rostlinách

 1. Ovlivňuje namátkou
 2. Osmotický tlak v buňkách
 3. Tvorbu ATP, NADP
 4. Fotosyntézu a vyzrávání pletiv

Draslík má ale i negativní schopnost omezovat příjem jiných důležitých kationtů zejména Ca2+ a Mg2+. Příliš vysoká koncentrace K+ v půdním roztoku může zablokovat příjem Ca2+ a Mg2+  což v konečném důsledku může vést např. až ke Chloróze.

 

Více o draslíku a jeho vlivu na rostliny trávníku
Draslík
je velmi důležitý prvek pro rostlinu trávníku, ze všech živin ho rostlina trávníku potřebuje nejvíce a to ze všech ostatních rostlin. Draslík se jako jediný nevyskytuje v makromolekulách. Je přítomen pouze v intové formě rozpuštěn v buněčném roztoku. Tzn. když zůstane tráva po seči ležet, tak první prvek který se zní uvolní deštěm, nebo závlahou bude právě draslík. Tomu se čelí při kompostování, než dojde k mineralizaci ostatních živin je to otázka měsíců, ale draslík je tam přítomen rovnou v iontové formě. V kompostech je koncentrace draslíku až 9g na jeden litr. Hranice toxicity pro většinu rostlin jsou ale jen  tři gramy na litr. Citlivé rostliny jako je např. salát nemají na kompostu velkou šanci k normálnímu růstu.
Draslík je velmi důležitý pro rostliny trávníku  v podzimním období. Draslík totiž zvyšuje velmi intenzivně iontovou sílu v roztoku. Draslík intenzivně zakoncentruje buněčný roztok a způsobí, že buňka nepraskne zmrznutím vnitřního roztoku ani při velmi nízkých teplotách. Působí jako nemrznoucí směs.
Existuje konkurenční vztah mezi draslíkem a ostatními kationty např. hořčíkem. Rostliny draslík z půdního profilu bez problémů přijímají ale když se už jedná o hodně velké množství dochází se zvyšováním příjmu draslíku ke snižování příjmu hořčíku a tím hrozí vznik chlorózy. Hnojení draslíkem je velmi důležité, ale hodně vysoké dávky rostlinám spíš škodí, než prospívají.

 

Hořčík (stručné pojednání)

 1. Rostlina hořčík přijímá ve formě kationtu Mg2+.
 2. Jedná se převážně o pasivní příjem, hořčík je jeden z kompenzačních kationtů pro příjem NO3-
 3. Hořčík je v rostlině „vázán“ ze 3/5 na organické i anorganické anionty eventuálně v chelátech
 4. Cca 20% hořčíku je vázáno v chlorofilu

Chlorofil:

 1. Zelené barvivo
 2. Naprosto nezbytná podmínka fotosyntézy
 3. Existuje několik typů Chlorofylu
 4. Biologicky aktivní makromolekula obsahující kromě C,O,H, dva „živinové" prvky N, Mg

Chloróza (označení pro nerovnoměrné rozložení chlorofylu na starších listech)
Příčinou je nedostatek Mg v půdním roztoku, rostlina odbourává chlorofyl ve starších listech a uvolněný Mg transportuje do mladých listů a výhonů. Chlorózu odstraníme foliární aplikací roztoku Mg2+ (nejčastěji hořké soli)

 

Více o hořčíku a jeho vlivu na rostliny trávníku
Hořčík
je důležitá živina, která se zabudovává do makromolekul, je součástí chlorofilu. V roce 1915 se nositelem Nobelovy ceny stal Dr. Richard Willstatter za to, že objevil chemickou strukturu chlorofylu, kterou tvoří atomy uhlíku, vodíku, dusíku a kyslíku, které obklopuje jednoduchý atom hořčíku. Bez chlorofilu neproběhne fotosyntéza, bez fotosyntézy není glukóza, bez glukózy není energie. Nedostatek hořčíku v rostlině se projevuje formou chlorózy (vytváření typických znaků nebo zbarvených skvrn na listech). Rostlina potřebuje dostat hořčík do svých nejmladších výhonků kde dochází k nejintenzivnější fotosyntéze a zároveň k největší spotřebě energie. Proto si pomáhá tím, že ze starších listů odbourá molekulu hořčík vyjme a přesune si ho do nejmladších částí. To již je známka akutního nedostatku hořčíku. Rostlině musíme okamžitě hořčík dodat, nejrychlejší řešení je foliární aplikace rozpustným hnojivem Hořká sůl. 50% v hnojivu obsaženém hořčíku je rostlinou přijat do pěti hodin. Když po aplikaci dojde k smytí z listů deštěm, nebo nechtěnou zálivkou dostane se hořčík do kořenového systému a tím dojde ke zpoždění v jeho příjmu rostlinou.
Použití vápenců křídových a dolomitických v péči o intenzivně udržované trávníky.

Vápník ovlivňuje většinu procesů v půdě, je to startovací prvek který uvolňuje živiny ze sorpčního komplexu (zajištění možnosti získávání živin pro rostlinu), ten zpřístupňuje živiny dodané hnojivy, které rostliny přijímají svým kořenovým systémem.

Z hlediska naší nabídky dělíme vápence na křídové a dolomitické.

Křídové vápence velice rychle reagují a jsou velmi rychle účinné tím odpadá čekání na účinek hnojiva – hnojivo funguje okamžitě. V nabídce výrobců je i více typů a to podle různých hodnot obsahu hořčíku – ten se ale rostlinám trávníků dodává především v klasických kombinovaných hnojivech. (Hořčík je velmi důležitý prvek, nezbytný při fotosyntéze, neboť pomáhá přeměňovat světelnou energii na energii chemickou a je potřeba při tzv. koloběhu živin.)
Vápník má vliv na pevnost a stabilitu rostlin jejich zdravotní stav, vitalitu a růst buněk.
Vápník hraje důležitou roli při struktuře půdy a jejím pH. Hodnota pH půdy ovlivňuje tvorbu kořenů. Pro intenzivně udržované trávníky je ideální pH od 6,5-7 a to z důvodu nejvyšší přijatelnosti živin – jak těch hlavních dusíku, fosforu, draslíku tak i mikroprvků používaných v doplňkovém hnojení. Stav trávníku je tedy přímo úměrný stavu pH v půdním profilu. Jestliže pH ve vegetační vrstvě trávníku klesá, snižuje se využitelnost živin a dochází nejen k zaplevelování, zamokření, rozšiřování mechu, řas a sinic ale i k zhoršení zdravotního stavu rostlin.

Správné hodnoty pH dle jednotlivých druhů trav
  minimum pH maximum pH
Kostřavy červené 5,0 8,5
Psineček tenký 5,0 7,5
Psineček výběžkatý 5,0 7,5
Lipnice luční 5,0 8,4
Jílek vytrvalý 5,2 7,5


Rozdíl mezi použitím křídového a klasického dolomitického vápence:

Křídový vápenec (granulace je zvolená od 2-4mm) je daný svou pórovitou strukturou. Křídové vápence jsou pobřežní vápence, které při kontaktu s půdou velice rychle reagují, proto jejich použití je převážně v časných jarních měsících.
Dolomitický vápenec je jemnomletý, má pevnou krystalickou mřížku, která způsobuje pomalost reakce hnojiva. To je výhodné při vylepšování půdy v podzimních měsících a to pro svůj dlouhodobý účinek, kdy není žádoucí výrazné zvýšení pH z důvodu rizika infekčního onemocnění plísní sněžnou...více v článku "Fusaria a Antraknózy - tradiční, celoroční choroby napadající především lipnici roční"

Použitím vápenců dochází k rychlé neutralizaci kyselých hnojiv. Většina dusíkatých nebo i kombinovaných hnojiv jsou kyselého pH. Používáním těchto hnojiv se půda okyseluje a tím se rostlinám snižuje přístupnost živin v půdě. Proto postačí i malé dávky přírodních vápenců, které mají schopnost neutralizovat kyselá hnojiva a tím podporují přístupnost živin. Díky své pórovité struktuře jsou kationty vápníku přístupné jak pro rostlinu tak se snadno navazují do sorbčního komplexu půdy.

Rozdíl v aplikaci křídových a dolomitických vápenců

U dolomitických vápenců se doporučuje alespoň mírně zapravit do půdy pro svou pevnou krystalickou mřížku, která ke svému rozložení potřebuje půdní mikroflóru (což u trávníku kromě založení nebo divoké vertikutace není reálné). 
U křídových vápenců se doporučuje povrchová aplikace z důvodu jejich rychlého rozpadu, po aplikaci v krátké době nejsou vidět, neulpívají na listech a hlavně zabraňují šíření infekčních chorob, řas a sinic.

Použitím křídových vápenců (v uhličitanové formě) dochází k tzv. neagresivním zásahům, při kterých nedochází k likvidaci půdní mikroflóry, naopak ji křídové vápence podporují. Na druhou stranu k dispozici máme i pálená vápna určená k dezinfekci půd, která se používají při zásadních problémech se založením nového plánovaného porostu.
Křídové vápence jsou vysoce účinné a reaktivní a při styku s vodou se velmi dobře se rozpouští v bílou kapalinu bez hrudek nebo krystalů. Po jeho aplikaci v trávníku první rosa, nebo zálivka krystalický vápenec beze zbytku rozpustí, a tak jeho zbytky nejsou vidět ani na listech, ani na půdním profilu.
Jeho použití je vhodné zejména v časných jarních měsících, ještě před použitím dusíkatých hnojiv a to pro schopnost uvolnění zbývajících živin z půdy a pro podporu kořenového systému rostlin. Tím dochází k tzv. green – efektu a to ještě před prvním použitím hnojiv.
U křídových vápenců se nedoporučují příliš velké dávky z důvodu že jsou pórovité a amorfní a tím mají velmi rychlý účinek. Vápník by se tak zbytečně proplavoval do spodních vrstev. Vhodnější aplikace jsou v meších množstvích, ale v častějších dávkách.
Při první aplikaci neznámého trávníku se doporučuje dávka vyšší (přesné dávky vápenců uvádíme našim klientům formou konzultace), při následující potřebě (pokles pH, snížená vitalita rostlin) je možné aplikovat poloviční dávku. Při pravidelném zařazení do celoročních plánů je možné použít nižší dávky ( dávkování je součástí všech celoročních plánů).
Vápník se v rostlině váže od kořenů do listů a putuje i tímto směrem, proto je nutné ho dodávat přes půdu – klasickým rozhozem.
Dále je možné vápník aplikovat i foliárně (listová výživa rostlin), ale tato aplikace nemá až tak výživovou hodnotu jako spíš ochranou a to tvorbou ochranné vrstvy na listech proti houbovitým chorobám. Díky velké velikosti molekul vápníku se nedoporučuje míchat s fungicidy (fungicid a listový vápník je vhodné aplikovat odděleně). Při jejich společné aplikaci by nedošlo k přesunutí této směsi do přirůstajících části listů.

Kyselost půdy závisí kromě několika výše uvedených faktorů i na typu a chemickém složení původní horniny, na které se půda vyvinula.
Na vyvřelinách, jako je např. žula, vznikají půdy kyselé. 
Na vápencích zpravidla vznikly půdy zásadité.

Jak jednoduše zjistíme obsah vápence v půdě?

Obsah vápence v půdě můžete jednoduše zjistit následující metodou. Na misce necháme usušit malé množství zeminy. Na tento suchý vzorek zeminy nalijete osmiprocentní ocet. Pokud zemina zašumí že má dostatek vápna. Pokud zemina na misce nezašumí, je potřeba vápnit. PH půdy můžeme odhadnout i podle výskytu plevelů v trávníku. Na kyselých půdách se daří přesličce, šťovíku a jitrocelu, na půdách zásaditých najdeme hořčici nebo komonici.
Jistotu získáme jednoduchým pH testem na rychlé stanovení půdní reakce (porovnání zabarvení roztoku se stupnicí), který se prodává ve specializovaných zahrádkářských potřebách. 

křídový vápenec (granulace 2-4mm) v eshopu

dolomitický vápenec (jemnomletý) v eshopu
Kvalita trávníku s ohledem na jeho barvu a vitalitu ovlivněnou stresovým faktorem – vysokou teplotou

Nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím naši spokojenost nad trávníkem je jeho zelená barva. U sportovních trávníků se spokojený pohled na zelený trávník kombinuje samozřejmě také i s jeho stavem využitelnosti ke hře.
Klíčový faktor ovlivňující stres v letním období není jen teplota vzduchu, ale přímé sluneční záření a s tím související ohřev listů. Vzniklé vysoké zahřátí listů (způsobené slunečními infračervenými paprsky) coby organické hmotě rostlinám neprospívá a to z důvodu denaturace bílkovin (změna struktury bílkovin způsobené zvýšenou teplotou, změnou pH, chemickými, nebo fyzikálními vlivy. A tyto změny jsou většinou nevratné).
Rubisco je enzym, který v rostlinách umožňuje efektivní využití oxidu uhličitého, který se zapracovává při tvorbě cukru (výživová rezerva rostliny) a dokončuje celou činnost fotosyntézy. Pro svou zelenou barvu potřebují rostliny trávníku průběh fotosyntézy co nejintenzivněji pro tvorbu dalších buněk a tím si zvyšují odolnost proti stresovým vlivům. Jako první zasažený vysokými teplotami bývá enzym rubisco.
Růstová křivka trávníku má dva vrcholy – výrazný jarní (květen-červen) a menší podzimní (září, říjen). V letním období je značný pokles růstu trávníku, za vysokých teplot se téměř i zastavuje.
Jestliže dojde k ochraně trávníku před vysokými teplotami způsobené slunečním zářením nebude u rostlin zastaven příjem dodané minerální výživ, tím se nezpomalí jejich růst a neklesne vizuální hodnota celé trávníkové plochy. ... více v celém článku "Kvalita trávníku s ohledem na jeho barvu a vitalitu ovlivněnou stresovým faktorem – vysokou teplotou"

 

 

Dlouhodobá hnojiva - všeobecné pojednání

Aplikace hnojiva rozmetadlem Spyker P60-8020Co jsou vlastně dlouhodobá hnojiva? Jaký je rozdíl mezi pomalu působícími trávníkovými hnojivy a řízeně uvolňovanými hnojivy?
Cesta živin k rostlině je dlouhá a komplikovaná. Je možné do ni vstoupit aplikací různých forem dusíku. Dusičnanový dusík, jako zdroj nitrátového dusíku se nejčastěji používá ledek vápenatý, živina je už druhý den přístupná rostlině. Jako mezistupněm je amoniakální dusík např. mírně toxický síran amonný a poslední je hnojení močovinou a to foliárně (aplikace na list formou kapaliny), nebo rozhozem v granulích. Jak ale docílíme dlouhodobé účinnosti dusíku? Existují způsoby v zemědělství, kdy se používají upravené, nebo modifikované močoviny. Ale pro výživu trávníku potřebujeme močovinu, která se nerozpustí po zálivce a nevsákne se do půdního profilu. Účinek močoviny potřebujeme protáhnout na týdny, na měsíce, a proto byly vymyšleny technologie, které močovinu buď zřetězí, nebo se granule močoviny obalí fyzikální bariérou, které brání močovině rychlému rozpuštění.

Pomalu působící hnojiva SRF a Řízeně uvolňovaná hnojiva CRF
SRF
- Slow Release Fertilizers
CRF - Controlled Release Fertilizers
Aby mohlo být hnojivo deklarované za pomalu působící, nebo řízeně uvolňované hnojivo musí splňovat následující mezinárodní podmínky: do 24 hodin po aplikaci se uvolní maximálně 15% dusíku, do 28 hodin maximálně 75% dusíku, ale v deklarovaném čase se musí uvolnit minimálně 75% dusíku. Přírodní materiály jako zdroj dusíku je např. rohovina, ta obsahuje 14% dusíku, ale dusík se z ní neuvolní během potřebných týdnů, nebo měsíců, ale během celého jednoho roku.

Pomalu působící hnojiva SRF se na rozdíl od řízeně uvolňovaných hnojiv skládají z makromolekul a to buď organického, nebo syntetického původu (hnojiva na bázi řetězené močoviny).
Všechna přírodní (organická) hnojiva obsahují přírodní makromolekuly (Nukleové kyseliny, Bílkoviny, Tuky) - makromolekuly obsahující základní stavební kameny (N, P, K, +ME). Pro uvolnění živin musí proběhnout Mineralizace a to je časově náročný proces (proto se jedná o hnojiva SRF), takto dlouhodobě uvolňovány jsou všechny živiny.
Makromolekuly syntetického původu jsou hnojiva na bázi řetězené močoviny (MU). Dlouhodobě uvolňovanou živinou je pouze N, ostatní živiny jsou v běžné minerální podobě, jako u většiny minerálních hnojiv. Křivku uvolňování na rozdíl od CRF nelze předpovídat.
Rychlost uvolňování je ovlivněna:

 • délkou tětězců
 • teplotou
 • mikrobiální aktivitou v půdě

Podle délky řetězce rozlišujeme:

 • CWS - Could water Soluble
 • HWS - Hot water Soluble
 • HWIS - Hot water Insoluble (delší řetězce)

Kombinací délky řetězců CWS, HWS, HWIS určujeme délku uvolňování dusíku na 12 týdnů.

   Převzato na rostliny trávníků jsou odstřižky vzniklé sečí také organické hnojivo pomalu uvolňované. Obsahují dusík, fosfor, draslík a hořčík, ale tzv. mulčování je v rozporu se zásadou hygieny trávníku. Technologie výroby syntetických hnojiv je známa od roku 1924, kdy byla poprvé syntetizována řetězená močovina a v roce 1954 byla poprvé patentována ve formě pomalu působícího hnojiva. Na rozdíl od CRF – řízeně uvolňovaných lze postupně uvolňovat jen dusík. Nejpodstatnější rozdíl od CRF je však skutečnost, že neumíme předvídat křivku uvolňování, ta je výhradně v rukou přírody je ovlivněna délkou řetězců, teplotou a hlavně mikrobiální aktivitou. Na písku se granule močoviny bude chovat odlišně než na hlíně. Důvodem je intenzita mikrobiální aktivity, kdy na profilu písku rozhodně není tolik bakterií co jich je v hlinité půdě. Řetězená močovina se vyrábí tak, že se močovina (s větším poměrem) a formaldehyd za určité teploty a tlaku a ph v reaktoru a vzniká methylen dimočovina, dymethylen trimočovina atd. souhrnně močoviny s velmi krátkými řetězci. Některé jsou rozpustné ve vodě za studena, některé za tepla a jiné rozpustné ve vodě nejsou. To je další a velmi podstatný rozdíl proti CRF - řízeně uvolňovaných hnojiv. CRF je granule – fyzikální membrána, které po rozhození leží na zemi a postupně v závislosti na teplotě do ni vniká voda a výživu uvolňuje. V pomalu působících hnojivech se část dusíku rovnou rozpustí, ale přesto se stále jedná o dlouhodobě působící dusík, protože díky vhodné kombinaci délky řetězců se přibližně jen 35% dlouhodobě působícího dusíku po aplikaci rovnou rozpustí, ostatní živiny fosfor, draslík, nebo např. hořčík se rozpustí ihned. Za předpokladu teplého a vlhkého počasí a přítomnosti mikroorganismů, tak se účinek díky jejich enzymům může zkrátit. V případě absence mikroorganismů se účinek prodlouží. Enzymy mikroorganismů totiž přeruší řetězce a tím se uvolní molekula močoviny a ta vstupuje do nitrifikačního cyklu.

Řízeně uvolňovaná trávníková hnojiva FenixŘízeně uvolňovaná hnojiva CRF jsou hnojiva, ve kterých je granule hnojiva obalena fyzikální bariérou.
CRF hnojiva jsou výhradně syntetického původu a dělí se podle typu membrány na:

 • SCU (Sulphur Coated Urea) - síra
 • PSCU (Polymer-Sulphur Coated Urea) = XCU - polymer a síra
 • PCU (Polymer Coated Urea) - polymer

Uvolňování živin je řízeno pouze a jenom pouze teplotou. Množství vody v těsném okolí nemá vliv na rychlost uvolňování.

Potažené granule močoviny náleží do skupina hnojiv s řízeným uvolňováním. Granule močoviny jsou potažené v méně rozpustných chemických látkách, jako je síra , polymery a jiné produkty nebo jejich kombinace.  Tato hnojiva kromě dlouhodobého účinku dusíku zmírňují negativní aspekty hnojení močovinou, jako je popálení rostlin při hnojení.  Povlaky, neboli fyzikální membrány tvořené sírou, nebo polymerem uvolní močovinu zvýšením teploty a následně vodou. Tyto povlaky umožňují postupné uvolňování močoviny řízeným způsobem, což umožňuje méně časté aplikace.

 Srovnání SCU a XCU v závislosti na teplotě– základem je tedy granule močoviny obalená fyzikální membránou ( bariérou), která se může skládat ze tří různých látek. Používá se sulfur coated, kde membránu tvoří síra SCU (Sírou potažena močovina, nebo-li SCU, je trávníkové hnojivo uvolňující dusík prostřednictvím pronikání vody přes praskliny a mikropóry v povlaku síry.  Jakmile  voda pronikne povlakem, uvolňování dusíku je velmi rychlý. A po jeho uvolnění  není neobvyklé, najít prázdné membrány síry v trávníku), polymer coated (osmocoty, multicoty, nutricoty -  Polymerem potažené močovina, také nazývaná plastem potažená močovina, nebo- li PCU, je trávníkové hnojivo, které umožňuje přesnější rychlost v uvolňování dusíku než u močoviny potažené sírou. Je možné vyrobit polymerem  potažené močoviny, které mohou být uvolňovány až 10 měsíců po aplikaci), polymer sulfur coated pod značkou XCU – jedná se o granuly močoviny obtaženou sirnou membránou a ta je potažena polymerní membránou. (Jedná se o trávníková hnojiva, které používají kombinaci povlaku síry a polymerního povlaku.  Obvykle se tyto hnojiva se skládají z granulované močoviny potažené vrstvou síry, který je dále potažena vrstvou polymeru. Tato hnojiva se obvykle používají jako méně nákladné alternativy ke granulím močoviny potažených jen polymerem - plastem, a přitom disponují vlastnostmi pro přesné uvolňování dusíku). Důvodem dvojího obalení je skutečnost, že pouhé obalení sírou má mnoho nedostatků. Na granuli močoviny zahřátou na 50C se rozstřikuje roztavená síra o teplotě 156C. Močovina se při tomto procesu pohybuje v otáčivém bubnu, a tak dochází k tomu, že 30% granulí je nedobalených a 30% granulí je přebalených víc než je potřeba. U nedobalených je problém v rychlém uvolnění močoviny v přítomnosti vody. U přebalených pak není záruka účinku v očekávané době, která je ale i o několik měsíců delší, než enzymy mikroorganismů naruší tuto membránu. Příklad „výhodného nákupu“ podezřele levného nekvalitního hnojiva. Ve většině případů se jedná o nažloutlé (síra) granulky, ve směsi 30% řízeně uvolňovaného dusíku. 1/3 granulí je nedobalených, zde se dusík velmi rychle uvolní. 2/3 granulí je přebalených a zde je nereálné uvolnění dusíku v očekávané době. Jen zbývající 3/3 granulí dusíku je řízeně uvolňovaná – tj. pouhých 10% dusíku z nakoupené směsi!
Aby byly odstraněny tyto zásadní nedostatky jsou granule močoviny obaleny nejen sírou, ale i polymerní membránou. Je to ideální kompromis mezi cenou a kvalitou. Tato technologie byla prvotně vyvinuta pro pěstování rýže, v současné době je 90% produkce vyrobeno pro trávníky a jen 10% pro zemědělské účely. U granulí potažených sírou sulfur coated urea je prokázáno, že za pouhé čtyři dny je 30% dusíku z granulí uvolněno a tyto parametry nesplňují zařazení takového hnojiva mezi řízeně uvolňovaná hnojiva. Naproti tomu hnojivo s technologií XCU polymer sulfur coated uvolní během týdne pouze 10% obalovaného dusíku. Při zvednutí teploty se v SCU hnojivu začne dusík uvolňovat nepatrně rychleji, ale XCU reaguje na zvýšení teploty razantním uvolněním dusíku.

 

Pro všechny milovníky trávníků uveřejňujeme pojednání o nových poznatcích se zaměřením na trávníky.

 

   Živiny patří k základním složkám života pro faunu i flóru, samozřejmě společně se vzduchem a vodou. Živiny a vyrovnaný poměr živin jsou velmi důležité pro růst a celkový stav trávníků, pro produkci biomasy (nadzemní části). Živiny mají velký vliv na kořenový systém, zejména pak poměr mezi kořeny a nadzemní částí rostliny. Živinami totiž dokážeme ovlivňovat délku, rozvětvení a i směr kořenového systému. Poměr živin nezáleží jen na druhu rostlin a odrůdě, ale i na jejím využití. Živiny ovlivňují i stres, u rostlin je to sucho, vysoké teploty, přemokření, nebo výskyt choroby. A příjem živin ovlivňuje množství přijímané vody. 
   Trávníky – rostliny trávníků jsou vytrvalé rostliny, ale s ročním cyklem podobným stromům, kdy v podzimních měsících strom každoročně ztrácí listí. Rostlina trávy se skládá z více částí, kořenů, podzemních a nadzemních oddenků, listů a z korunky rostliny vyrůstá viditelné květenství např. u lipnice roční, nebo jen náznakem např. psinečku výběžkatého.
V klimatu České republiky je potřeba vzít na vědomí, že rostlina nejdříve začne s produkcí kořenů a později s listovou částí, nikdy nedochází k produkci kořenů a listů současně. K rozvoji kořenového systému rostliny používají cukry, které mívají uložené jako svou rezervu. Kořeny přestávají růst, až když přestane růst listová část a zprostředkovávají uložení cukrů jako energii pro růst v jarním období příštího roku. Kořeny tedy nemají funkci jako ústrojí, které jímá vodu a živiny, ale fungují rovněž jako rezervoár energie pro celou rostlinu.

Růst trávníku
Celý životní cyklus rostlin trávníku je řízen světlem a teplotou. Rostliny trávníku jsou velmi přizpůsobivé a skládají se z lipnic, jílků a kostřav a všechny tyto rostlinné druhy dokáží růst ve všech pěti klimatických pásmech. Na rozdíl od trávníku např. rajče původem z České republiky, které bychom přesunuli do klimatického prostředí Afriky, neporoste, nepokvete a tím i nebude plodit. Rovněž obilí přesunuté do tropické oblasti nebude plodit. Vytrvalé trávy přesunuté do různých klimat nejen že přežijí, ale i porostou a budou schopny se přizpůsobit okolnímu prostředí včetně reprodukce. To je způsobené tím, ... více v celém článku Pojednání o nových poznatcích se zaměřením na trávníky


 
 

Trávníková hnojiva - rozdělení dle vlastností

 

 

Rychlerozpustná hnojiva

Vlastnosti rychlerozpustných hnojiv (QRF):

 •  - maximum živin pro rostliny trávníků
 •  - dokonalý vzhled trávníků
 •  - granule jsou rozpustné, hnojivo je vhodné pro trávníky zahrad s malými dětmi, pro mateřské školky atd.
 •  - velmi nízká cena hnojiv
 •  - působení hnojiva 3-4 týdny, tzn. až 10 ročních aplikací
 •  - možné kombinace s tekutými hnojivy formou foliárních aplikací
 •  - nutný rovnoměrný rozhoz - nejlépe kalibrovatelnými sečkami, nebo přesnými rozmetadly

nákup.jpg

porovnání.JPG


Nabídka rychlerozpustných hnojiv v eshopu:
   


Dlouhodobá hnojiva

Dlouhodobá hnojiva

 • Dlouhodobá hnojiva pomalu působící (SRF)
 • Dlouhodobá hnojiva řízeně uvolňovaná (CRF)

Vlastnosti dlouhodobých pomalu působících hnojiv (SRF):

 •  - granulace 2-3 mm
 •  - velmi dobrý vzhled trávníků
 •  - granule jsou rozpustné, hnojivo je vhodné pro trávníky zahrad s malými dětmi, pro mateřské školky atd.
 •  - pro působení hnojiva není nutná pravidelní zálivka (např.automatického zavlažování)
 •  - nížší cena hnojiva než dlohodobé řízeně uvolňované
 •  - působení hnojiva 2,5-3 měsíce, tzn. 3 roční aplikace
 •  - možné kombinace s tekutými hnojivy formou foliárních aplikací
 •  - doporučujeme rovnoměrný rozhoz - nejlépe kalibrovatelnými sečkami, nebo přesnými rozmetadly

nákup.jpg
Nabídka dlouhodobých pomalu působících hnojiv v eshopu:

 

Vlastnosti dlouhodobých řízeně uvolňovaných hnojiv (CRF):

 •  - granulace 2-3 mm
 •  - velmi dobrý vzhled trávníků
 •  - ideálně v kombinaci s pravidelnou zálivkou, nejlépe formou automatického zavlažování
 •  - granule dusíku nejsou rozpustné, hnojivo není vhodné pro trávníky zahrad s malými dětmi, pro mateřské školky atd.
 •  - působení hnojiva 2,5-3 měsíce, tzn. 3 roční aplikace
 •  - různé typy řízeně uvolňovaných hnojiv se vzájemně odlišují svou výkoností - procentuálním složením obalovaného dusíku (30-80%)
 •  - možné kombinace s tekutými hnojivy formou foliárních aplikací
 •  - doporučujeme rovnoměrný rozhoz - nejlépe kalibrovatelnými sečkami, nebo přesnými rozmetadly

nákup.jpg
Nabídka dlouhodobých řízeně uvolňovaných hnojiv v eshopu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Krtek nebo hryzec?

Likvidátor krtků, hryzců a hrabošů

 

 

 

 

 

 

 

Víme jak na něj! 

 

www.travnik-realizace.cz

  

MLD s.r.o. Trutnov

Lípová 525 (viz. mapa,
GPS: 50°33'37.623"N, 15°54'27.576"E)
541 01 Trutnov
 

Mobilní telefon:
Michal Dufek: +420 777 60 60 65
realizace, odborné poradenství 

 

Lenka Dufková: +420 776 65 65 62
e-shop, objednávky, zasílání, fakturace
 

Celoroční rady co s trávníkem

Profesionální plastový obrubník Garden Diamond

Infekční onemocnění v trávníku

Netkané a tkané mulčovací textilie

Plevel v trávníku

Vertikutace a jiné způsoby vyčesání plstě

Profesionální rozmetadla a sečky Spyker

Plastové obrubníky

Řízeně uvolňovaná hnojiva

          Partnerský web

Jednorázová prostěradlawww stránky:
www.travnik-realizace.cz
www.travnikovahnojiva.cz 
www.chorobytravniku.cz
www.selektivni-herbicidy.cz
www.mulcovaci-folie.cz
www.mauki.cz
www.spyker.cz
www.plastoveobrubniky.cz 
www.vertikutacetravniku.cz
www.techneat.cz
www.garden-boom.cz

www.maserkalenka.cz
www.jednorazova-prosteradla.cz


 

IČO: 25299905 (viz. obchodní rejstřík)
DIČ: CZ25299905